วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจงาน
- ทำสื่อการสอน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
- ตรวจงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น