วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
ตอนบ่าย :
- ตรวจงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น