วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วัน จันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ   
            - ทำสื่อการสอน
            - สอนแทนครูพี่เลี้ยงคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 .ห้อง ป.6/4
- สอนแทนครูพี่เลี้ยงคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/2
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/4

วัน ศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ
            - ประชุมประจำสัปดาห์กับรองผู้อำนวยการ เวลา 08:30 น.
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ
- จัดบอร์ดที่สายชั้นป.6
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
- ประชุมร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2555 เวลา 14:00- 16:30 .

วัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ
- ผู้อำนวยการเรียกประชุม
- วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบแรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4
- ช่วยจัดบอร์ดที่สายชั้นป.6


วัน ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2555
***ลากลับบ้าน ต้อนรับวันรายออีดิลฟิตรี***

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- จัดบอร์ดหน้าอาคารใหม่
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.5 คาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .
- จัดบอร์ดหน้าอาคารใหม่

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบแรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5 วันนี้อาจารย์ประจำเอกมานิเทศการสอน
- จัดบอร์ดหน้าอาคารใหม่
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4 ให้นักเรียนทำการ์ดอวยพรวันแม่และให้เขียนเรียงความวันแม่
- ซื้ออุปกรณ์จัดบอร์ดเพิ่มเติม
- จัดบอร์ดหน้าอาคารใหม่
วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- จัดอุปกรณ์จัดบอร์ดหน้าอาคารใหม่
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2
- จัดบอร์ดหน้าอาคารใหม่


วัน ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2555


 

ตอนเช้า:

            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ประชุมประจำสัปดาห์กับรองผู้อำนวยการ เวลา 08:30 น.
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/

ตอนบ่าย :

            -  สอนแทนครูพี่เลี้ยงคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.6/2
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมเด็กที่มาแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ในงานทักษะวิชาการ วันนี้ไม่มีการเรียนการสอนทุกสายชั้น
ตอนบ่าย :
- จัดบอร์ดวันแม่หน้าห้องภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555


วัน พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบแรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5 ให้นักเรียนทำการ์ดอวยพรวันแม่และให้เขียนเรียงความวันแม่
- คาบที่ 2 และคาบที่ 3 ให้นักเรียนชั้นป.6/5 ทำการ์ดอวยพรวันแม่และให้เขียนเรียงความวันแม่เพิ่มเติม

ตอนบ่าย :
- คาบที่ 4 ครูพี่เลี้ยงให้คุมนักเรียนชั้นป.6/4 ทำการ์ดอวยพรวันแม่และให้เขียนเรียงความวันแม่เพิ่มเติม
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4 ให้นักเรียนทำการ์ดอวยพรวันแม่และให้เขียนเรียงความวันแม่

วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2

วัน จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง          
            - ทำสื่อการสอน         
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/4

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555
วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2555
*** ไม่มีการเรียนการสอน***

วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบแรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
ตอนบ่าย :
- ประชุมร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2555 เวลา 14:00- 16:30

วัน อังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - สอนแทนครูพี่เลี้ยงคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.6/5
            - สอนแทนครูพี่เลี้ยงคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.6/4

วัน จันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ผู้อำนวยการเรียกประชุม
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง          
- ช่วยกันจัดบอร์ด
- สอนแทนครูพี่เลี้ยงคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 .ห้อง ป.6/4
- สอนแทนครูพี่เลี้ยงคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/2
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/4
- ช่วยกันจัดบอร์ด

วัน ศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า :
            ลงชื่อปฏิบัติงาน
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/
ตอนบ่าย :
            -  สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/