วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2555
*** ป.5 และ ป.6 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนชั้น ป.4-6 ไปแข่งกีฬาอำเภอ ***


วัน พุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า :
            ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - อาจารย์อภิชาติ วัชรพันธุ์ มาอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับการทำ blogger ให้สวยงาม
ตอนบ่าย :
            นักเรียนซ้อมเพลงเชียร์

วัน อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2


วัน จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง          
- สอนแทนครูพี่เลี้ยง คาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 .ห้อง ป.6/4
- สอนแทนครูพี่เลี้ยง คาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/2
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/4

วัน ศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า :
            ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ประชุมประจำสัปดาห์กับรองผู้อำนวยการ เวลา 08:30 น.
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/
ตอนบ่าย :
            -  สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.5 คาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบแรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4
            - ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ เวลา 15:00-16:00 .

วัน อังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2

วัน จันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง          
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
            - เข้าร่วมประชุมครูแนะแนวเวลา 14:00-15:00

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วัน ศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2555


ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำความสะอาดห้องภาษาอังกฤษ
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ประชุมประจำสัปดาห์กับรองผู้อำนวยการ เวลา 08:30 น.
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/
ตอนบ่าย :
            -  สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/

วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำความสะอาดห้องภาษาอังกฤษ
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.5 คาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .


วัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบแรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4
            - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เวลา 15:00-16:00 .
วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เวลา 15:00-16:00 .วัน จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำความสะอาดห้องภาษาอังกฤษ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ถ่ายเอกสารใบงาน ที่ห้องธุรการ
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/3 
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2555
วัน ศุกร์            ที่ 6 กรกฎาคม 2555

*****กิจกรรมกีฬาสี*****

วัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2555ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบแรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4

วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2555


ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- คุมแถวเด็กซ้อมเดินขบวนพาเหรด
-สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2
- ช่วยครูซ้อมกีฬา

วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2555ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำความสะอาดห้องภาษาอังกฤษ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/3
- ช่วยครูซ้อมกีฬา
วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2555


ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ประชุมประจำสัปดาห์กับรองผู้อำนวยการ เวลา 08:30 น.
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/
ตอนบ่าย :
            -  สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1
- ช่วยครูซ้อมกีฬา

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2555ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
 - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย มานิเทศ
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษแทนครูพี่เลี้ยง ห้อง ป.6/1 เวลา 13:00-14:00 .
- สอนวิชาภาษาอังกฤษแทนครูพี่เลี้ยง ห้อง ป.6/3 เวลา 14:00-15:00 .
- ช่วยครูซ้อมกีฬา
วัน พุธ ที่ 27 มิถุนายน 2555


ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่แรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4
- ช่วยครูซ้อมกีฬา
วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2555


ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2
- ช่วยครูซ้อมกีฬา
วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555


ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/3
- ช่วยครูซ้อมกีฬา

วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2555


ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ประชุมประจำสัปดาห์กับรองผู้อำนวยการ เวลา 08:30 น.
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/
ตอนบ่าย :
            -  สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1
- ช่วยครูซ้อมกีฬา

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555


ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.5 คาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .
- ช่วยครูซ้อมกีฬา

วัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2555


ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่แรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4
            - ช่วยครูซ้อมกีฬา

วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2555


ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2

วัน จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2555


ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ถ่ายเอกสารใบงาน ที่ห้องธุรการ
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/3 

วัน ศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2555


ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ประชุมประจำสัปดาห์กับรองผู้อำนวยการ เวลา 08:30 น.
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/
ตอนบ่าย :
            -  สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1
          - ประชุมตามสีที่ได้รับมอบหมาย