วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน ศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2555

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2555

วัน พุธ ที่ 3 ตุลาคม 2555

 
ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบแรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
- ตรวจงาน
- รวมคะแนนเก็บของนักเรียนแต่ละคน
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4
- รวมคะแนนเก็บของนักเรียนแต่ละคน

วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2555

 ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :

            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2
            - รวมคะแนนเก็บของนักเรียนแต่ละคน

วัน จันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2555

 ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            -ผู้อำนวยการเรียกประชุมเรื่องโรงเรียนพระราชทาน 
            -ถ่ายเอกสารที่ห้องธุรการ
            - ถ่ายภาพโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตอนบ่าย :

            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/4
            - ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจแผน

วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1
- ทำงานหั้ยครูพี่เลี้ยง


วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2555

ตอนเช
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย
- ตรวจงาน


วัน พุธ ที่ 26 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
ตอนบ่าย :
- ตรวจงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4


วัน อังคาร ที่ 25 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2
- ตรวจงาน


วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ทำสื่อการสอน
- ตรวจงาน
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/4


วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/2
ตอนบ่าย :
- ตรวจงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1


วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
- นักเรียนมาสอบอ่าน
- ตรวจงาน


วัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
ตอนบ่าย :
- ตรวจงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4


วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2555

ตอนเช้า
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
- ตรวจงาน
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2


วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ทำสื่อการสอน
- ถ่ายเอกสารที่ห้องธุรการ
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/4วัน ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555
ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/2
ตอนบ่าย :
- ทำแผนการสอน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1


วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจงาน
- ทำสื่อการสอน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
- ตรวจงาน


วัน พุธ ที่ 12 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
- คุมนักเรียนเข้าแถวฉีดวัคซีน
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4
- ตรวจงาน


วัน อังคาร ที่ 11 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2


วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ทำแผนการสอน
- ทำสื่อการสอน
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/4


วัน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ทำสื่อการสอน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/2
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1

 


วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- จัดห้องภาษาอังกฤษ
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
- จัดห้องสายชั้น ป.5


วันที่ 3-5 กันยายน 2555

***มหกรรมงานเปิดโลกการศึกษาครั้งที่ 8***

วัน ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ
- จัดบอร์ดทำเนียบสายชั้น ป.6
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/2
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1


วัน พฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ
- ออกแบบทำเนียบสายชั้น ป.6
- จัดห้องสายชั้น ป.5
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
- จัดห้องสายชั้น ป.5


วัน พุธ ที่ 29 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
- จัดห้องสายชั้น ป.5
ตอนบ่าย :
- จัดห้องสายชั้น ป.5
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4


วัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555

 
ตอนเช้า:

            - ลงชื่อปฏิบัติงาน

- ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ

- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2

ตอนบ่าย :

            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4

            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2