วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555วัน ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555
ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/2
ตอนบ่าย :
- ทำแผนการสอน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น