วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ทำสื่อการสอน
- ตรวจงาน
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น