วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555

 
ตอนเช้า:

            - ลงชื่อปฏิบัติงาน

- ช่วยครูพี่เลี้ยงติววิชาภาษาอังกฤษ

- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2

ตอนบ่าย :

            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4

            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น