วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน พุธ ที่ 3 ตุลาคม 2555

 
ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบแรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5
- ตรวจงาน
- รวมคะแนนเก็บของนักเรียนแต่ละคน
ตอนบ่าย :
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4
- รวมคะแนนเก็บของนักเรียนแต่ละคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น