วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2555

 ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :

            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2
            - รวมคะแนนเก็บของนักเรียนแต่ละคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น