วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.5 คาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2555

ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่แรก เวลา 09:00-10:00 .ห้อง ป.6/5 วันนี้สอนเรื่อง My family ให้นักเรียนสนทนาเป็นคู่
ตอนบ่าย :
            สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/4 

วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ทำสื่อการสอน
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 ห้อง ป.4/2


วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ส่งแผนให้ครูพี่ลี้ยงตรวจ
ตอนบ่าย :
            สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3 
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/3 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ประชุมประจำสัปดาห์กับรองผู้อำนวยการ เวลา 08:30 น.
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/
ตอนบ่าย :
            -  สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.6/1
          - ดูนักเรียนแข่งวอลเล่ห์บอล
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - จัดพิธีไหว้ครู
 - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย มานิเทศน์
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/1 
 ตอนบ่าย :
ช่วยครูสายชั้น ป.5 จัดบอร์ด
วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2555

***ลากิจ***
หมายเหตุ...
                - ไปเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปี 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555


ตอนเช้า:
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.5/2 วันนี้สอนเรื่องการเทียบเสียงและให้นักเรียนทำใบงาน
ตอนบ่าย :
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.4/4
            - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 . ห้อง ป.4/2
วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2555

***ไม่มีการเรียนการสอน***

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2555

ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ประชุมประจำสัปดาห์กับรองผู้อำนวยการ เวลา 08:30 น.
            สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 .ห้อง ป.6/
ตอนบ่าย :
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 น. ห้อง ป6/1