วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วัน จันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2555

 ตอนเช้า :
            - ลงชื่อปฏิบัติงาน
            -ผู้อำนวยการเรียกประชุมเรื่องโรงเรียนพระราชทาน 
            -ถ่ายเอกสารที่ห้องธุรการ
            - ถ่ายภาพโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตอนบ่าย :

            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 .ห้อง ป.5/3
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 .ห้อง ป.5/4
            - ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจแผน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น